Изток, Запад и ние

Предаване: Панорама, 08.03.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Росен Карадимов: Очевидно е, че това, което интересуваше руската страна, е дали по някакъв начин България може да бъде проводник и гарант на онези гаранции, които те търсят в Европейската комисия. Не го получиха. От там дойде едно усещане за неособено ефективно посещение, тъй като позицията на България беше ясна още като единодушно българският парламент прие промените в енергийната стратегия. Тогава беше ясно, че България стаи зад идеята за продължението на Турски поток и ще се ангажира с него. Акцентът обаче на това, което Медведев потърси, беше до каква степен позицията, която България заема може да подсигури или да даде частично значимост на гаранцията, която те търсят от ЕК.


Огнян Минчев: Това беше едно странно посещение. Медведев остави след себе си главно въпроси и то въпроси между българи, не толкова въпроси между България и Русия, защото Русия не обича да отговаря на въпроси. Първият въпрос, който на мен лично ми се струва важен в контекста на посещението на премиера на Русия, е защо България не постави най-важния въпрос от българска гледна точка в двустранните икономически отношения - въпросът за нарастващия търговски дефицит на България спрямо Русия. Той непрекъснато нараства и нараства от три десетилетия. Българският експорт за Русия е до голяма степен блокиран поради входните мита, но този въпрос изобщо не се постави отново.

Вижте целия анализ във видеото!