Качествата на "планинския лимон"

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве