Как една сателитна програма помага на земеделските производители?

Предаване: Бразди, 22.06.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве