Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

Предаване: Бразди, 03.06.2017

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Как се берат ягоди?

Какво се случва с тютюна по това време в Източните Родопи?

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

"Бразди", събота от 12:30 часа!