Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве