Какъв да бъде новият главен архитект на София

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Избор на нов главен архитект на София. Разговор с арх. Любо Георгиев от организаторите на фестивала One Architecture Week, арх. Тодор Обрешков и Силвия Христова - председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достпъна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет. Арх. Георгиев и арх. Обрешков са членове на Инициативния комитет за промяна на системата за градско планиране в София, в който се включиха над 50 урбанисти, юристи, граждански организации и много архитекти.

Днес в Съюза на архитектите протича публично представяне на кандидатите за главен архитект на столицата. В пряко включване разговаряме с модератора на събитието арх. Адриана Начева. Разбираме, че одобрените и допуснати до днешното изслушване са 13 кандидати. Записалите се за участието днес до 9.30 ще представят лично концепциите за градоустройството на София. Изслушването ще продължи до 13.00 часа. Следобед предстои отворен към гражданите дебат между 14.00 и 18.00 часа.

След прякото включване от Съюза на архитектите продължаваме в студиото с раговор с нашите гости.

Силвия Христова изложи по-подробно какви са концепциите на кандидатите за главен архитект, кои са основните опорни точки, с които те трябва да се съобразяват. Според нея Столична община е с амбицията конкурсът да бъде с най-високи изисквания и максимално прозрачен. Специалнната комисия по избора на главен архитект ще оценява концепциите и писмените работи на кандидатите, ще изслуша публичната защита на тези концепции и накрая предстои интервю с допуснатите до финалния кръг участници. Той ще бъде в края на месеца, но няма да бъде отворено за публика съгласно Закон за държавния служител. Направно всичко възможно в комисията да участват максимален брой представители на браншовите организации на архитектите и на Инициативния комитет за промяна на системата за градско планиране в София. Кандидатурите трябва да отговарят на много критерии - визия за това как да се оптимизира работата на направлението в СО, за ново звено за анализи. Един от критериите за оценка на конепциите е да се създаде план за взаимодействие с браншовите организации и с неправтелствения сектор. От своя страна СО ще работи да усъвършенстване на Наредбата за обществените обсъждания.

Архитект Любо Георгиев отбеляза, че Инициативният комитет за промяна на системата за градско планиране в София е сформиран покрай ситуацията с оставката на бившия главен архитект  избор на нов. Целта на комитета не е подпомагане на избора на нов главен архитект, а по цялостна реформа в планирането. Според младия архитект с годините поцзицията на главен архитект на столицата е натоварен с толкова много отговорности и власт, че то на практика не може да изпълнява ефективно основната си функция и очакванията на обществето към нея. Иницативният коитет е отказал участие в журито на сегашния конкурс, тъй като "изискванията към сегашните кандидати са още по-големи". "Основните неща, за които апелираме, е преразпределяни на функциите и отговорностите в системата на СО, да има нови звена, нови позиции, които да отговарят за по-специфични неща" , допълни арх. Георгиев.

Според арх. Обрешков необходимо е тази длъжност да се обллекчи от много несвойствени фунции и "много несвойствена на нея власт, която , впрочем, не е дадена по Закона за устройство на територията, нито по някакъв друг закон, а с пълномощия от кмета. "Тези пълномощни на кмета г-жа Фандъкова могат да бъдат видяни в сайта на направление "Архитектура и градоустройство", на което глава е главния архитект", каза арх. Обрешков. По думите му от тази длъжност се очаква нещо непосилно за един човек и той трябва да е гений, за да обхване този голям диападон от различни функции.