Какъв е потенциалът на месодайното говедовъдство у нас?

Предаване: Бразди, 03.12.2016