Каква е връзката на Александър Македонски с България?

Каква е връзката на Александър Македонски с България?
В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Темата за връзката на Александър Македонски и България винаги е пораждала научен дебат. Как нашите земи са свързани с тази историческа личност променила хода на световната история и какво неизучено има по нашите земи, което ни отвежда към славния пълководец? Тази неделя с участието на историка доц.д-р Веселина Вачкова.