Кой трябва да се грижи за обществения ред и имуществото на населението?

Кой трябва да се грижи за обществения ред и имуществото на населението?
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ген. Кирил Радев, бивш директор на НСБОП, сега управлява охранителна фирма: "Проблемът с т.нар. битова престъпност в последно време се задълбочи извънредно много. Става дума за масово извършени криминални престъпления на територията на цялата страна, от които хората страдат поголовно във всички населени места. Понякога криминални престъпления прерастват в тежки криминални прояви като изнасилване, понякога се стига и до убийство.
Преди известно време МВР в лицето на полицията публично обяви, че няма достатъчно ресурс да се справи с този проблем, което неминуемо води до търсене на мерки. Една от тези мерки е нов закон за частната охранителна дейност. Невъзможността на МВР да се справи с проблема произтича от вътрешни проблеми, които има самото министерство. Моето мнение в, че това министерство не е реформирано и се нуждае от спешни реформи, трябва да се засилят звената по криминална линия, да бъде увеличен съставът, който работи по криминална линия, да бъдат увеличени звената, които работят по линия на охранителна полиция. Новият закон за частна охранителна дейност не е нищо ново, а продължение на стария, който действа и в момента, и координацията с МВР винаги е била добра. Той предвижда нови видове охранителна дейност."Татяна Иванова, изпълнителен директор на индустриалния клъстър "Сигурност", ръководител на фирми за сигурност и видеонаблюдение: "Частната охранителна дейност е елемент от частните услуги за сигурност и ние сме търговска и бизнес дейност. Правата и задълженията на МВР да осигурява обществения ред, сигурността на гражданите са вменени с други нормативни актове. Това, което ни сближава е, че правим почти сходна дейност в някои отношения, но има съществена разлика в правата и задължения от двете страни. Всъщност този нов закон беше приет в доста смутен порядък и има значителни предпоставки за хаос и проблеми с административна тежест, с новите лицензионни режими, защото нямаше смисъл от раздробяването на лицензионните режими от 4 да станат на 8.Вяра Церовска, кмет на Община Перник: "Проблемите са от всякакъв характер, те са свързани с това как хората се чувстват сигурно в своите домове и от друга страна как се чувстват хората тогава, когато са в различните институции - когато децата са в детските градини, в яслите, когато се намират по парковете. Нищо ново няма в този закон за тези места, защото отдавна се използват частни охранителни фирми - във всички учреждения. дали трябва да има допълване на този закон с възможността кметът да участва в различните населени места, бих искала да изразя становище за това. Ако има в населеното място някой, който е с най-голям процент доверие, това е мажоритарно избраният кмет. Няма нищо ново и нищо лошо в това той да участва в избора на охранителна фирма, която да осъществява тази дейност. Колкото повече мерки се вземат по един толкова ясен проблем, мерки, които не си противоречат, а се допълват и се ръководят, толкова по-спокойни ще бъдат хората. Пълната колаборация между всички институции е изключително важна."Росен Русанов, дългогодишен кмет на с.Буковлък: " Четвърти мандат съм кмет, 20 години пребивавам в това населено място. По щат се водят полицаи, на територията на селото като младши инспектори работят двама полицаи. Но бройката не гарантира качеството. Тези момчета са млади, има хъс в тях, но нивото в самата институция е ниско. Института за младши районни инспектори го превърнаха в призовкари - разнасят едни призовки, едни постановления, едни измислени преписки по чл.65, а профилактиката, превенцията е на заден план. Ако държавата се отдръпне от едно от основните си задължения в лицето на полицията - да опазва здравето, имуществото и живота на гражданите, държавността отстъпва на заден план и държавата абдикира от тези проблеми. Не е вариант охранителните фирми, съвсем технически не е възможно това. В момента на територията на България има над 200 000 охранители. Какво трябва да се случи, ако тези охранители трябва да минат някакъв курс на обучение, трябва да се промени Законът за МВР, как тези хора ще извършат проверка на едно МПС или на граждани в едно населено място и по какъв начин ще опознаят околността, местата, където живеят хората? Специфичността на малките населени места е много особена, защото трябва да познаваш конкретно хората в населеното място."Валери Йорданов, бивш директор на СДВР, експерт по сигурност: "Има във времето увеличение на бюджета на МВР, но парадоксалното е, че броят на хората е намалял. Последните години са налице едни упражнения на тема "сигурност", които са насочвани предимно към снижаване броя на хората, които работят в министерството. И тук има една погрешна теза, според мен, според която общият брой на служителите се дава като процент на хора, които обслужват и предоставят тази сигурност на населението. Реалният брой на служителите с полицейски правомощия е по-малък. Тази чувствителна тема "сигурност", която би трябвало да бъде насочена към осигуряване здравето, живота и имуществото на гражданите, за съжаление затихва и се появява с по-отчетлив глас в по-определени ситуации. самият закон за частната охранителна дейност не е променен като същност. Факт е, че досега каквото е изградено на тема "сигурност" като нормативни актове само по себе си е красноречив, че се търси нещо по-добро, което да повиши сигурността на гражданите."Слави Ангелов, журналист, главен редактор на "168 часа": "Това, което за мене е много важно и много ценно, което се случи през последните седмици, е, че наистина високопоставен служител от МВР излезе и публично призна, че МВР няма капацитет да се справи с този проблем, тъй като в един много продължителен период от време тези проблеми на страшно много българи бяха неглижирани. От време на време кампанийно се измисляха разни стратегии - и жандармерия се пращаше по селата, уж присъствие за три дни и т.н., но всичко това нямаше никакъв ефект. Моят анализ на тази ситуация сега е, че пролетта на 2016 г. започват да се подготвят тези промени в закона, има там да се каже добра идея и намерения в това нещо и когато то попада при специалистите в Народното събрание, става страшно - излиза един закон, който първо предизвиква много сериозни противоречия с европейското законодателство, второ - създава бюрокрация и също така създава много възможности за корупция - първо с тежките лицензионни режими и второ - с възможността кметовете по места без обществени поръчки да сключват договори с такива фирми. Този закон очевидно е много лошо направен от депутатите, които само преди няколко месеца си индексираха много добре заплатите, но принципно за мен решенията в това частните охранителни фирми, които в България от години имат доста голям капацитет в сравнение с другите държави от ЕС, да бъдат ангажирани по някакъв начин с тези проблеми, това трябва чисто законодателно много добре да се уреди."

55.9% от участвалите в анкетното допитване на "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" заявяват, че грижата за имуществото и обществения ред приоритетно трябва да е грижа само на Министерството на вътрешните работи. 34.7% от хората ще се чувстват по-сигурни, ако сигурността бъде възложена на частна фирма.

Нередности
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад