Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдиски творци

В предаването
Всички броеве