Културни адреси: София, Европа

Идеята на поредицата от десет документални филма е да представи историята и ролята на европейските културни центрове за информирането и приобщаването на жителите на София към европейските културни процеси. Тяхното съществуване е отдавнашен знак на приобщаването на града и страната ни към една утвърдена европейска традиция: във всяка европейска столица съществуват подобни центрове. В същото време, в живота на София и на България, присъствието на тези центрове носи както универсалната им характеристика, така и специфична история, свързана с нашата културно-обществена история.

Културни адреси: София, Европа
За предаването
Всички броеве