Културни адреси: София, Европа

Идеята на поредицата от десет документални филма е да представи историята и ролята на европейските културни центрове за информирането и приобщаването на жителите на София към европейските културни процеси. Тяхното съществуване е отдавнашен знак на приобщаването на града и страната ни към една утвърдена европейска традиция: във всяка европейска столица съществуват подобни центрове. В същото време, в живота на София и на България, присъствието на тези центрове носи както универсалната им характеристика, така и специфична история, свързана с нашата културно-обществена история.

Културни адреси: София, Европа
За предаването
Всички броеве

Поредицата, в рамките на избрания формат, безспорно ще насочи вниманието на телевизионните зрители към идеята за културното опознаване и сътрудничество като важна част от единението ни със Стария континент, така и към съвременните измерения на това общуване. Във времето, когато страната ни ще председателства Европейския съюз, подобно вглеждане е с безспорна актуалност и ценност.

Чешки център, Полски културен институт, Унгарски културен институт, Италиански културен институт, Френски културен институт, Руски културно-информационен център, „Гьоте“ институт, Институт „Сервантес“, Културен център на Португалия, Британски съвет. Гражданите на София отдавна са ги приели като гостоприемни центрове на културата на съответната страна. В същото време всеки от културните центрове има своя история, важни подробности от която са малко или напълно неизвестни. Поредицата атрактивно и с информационна наситеност ще потърси в минутите на отделните филми баланса между интересни исторически подробности от „биографиите“ на институтите и характеристиката на днешния им живот.

През различните десетилетия на своето съществуване, центровете са имали различно очертано поле на културна дейност, променяща се аудитория, синхронизирали са пътя си с държавно-политически отношения. Преди политическите промени, витрините на тези центрове често привличаха хора, редящи се на опашки, за да видят нещо ново, интересно и различно. Някои от витрините на центровете бяха реални прозорци към европейските културни процеси в съответните страни. Днес те са пространства с неограничен простор на културно общуване, с изключително широк кръг посетители, с постоянно отворени врати. Не е пресилено да се каже, че тези промени, за които неминуемо ще стане дума във филмите, отразяват демократизирането в общуването ни с Европа, свободното заявяване на интереса на столичани към нея, легитимирането им като европейски граждани с достъп до най-интересното в областта на културата на отделните страни. Днес центровете все повече разширяват социалния спектър на посетителите си. От друга страна в техните зали вече влизат хора, много по-активно заявяващи себе си, своите интереси, зоните на културата на съответната страна, в които биха искали да познават. Днешните дискусии и провокативни проекти могат да ни припомнят с усмивка времето на радостта от купения в магазините на центровете театрален плакат или сувенир. Поредицата ще се стреми да акцентира върху тези изминати „разстояния“ както в живота на центровете, така и в нашето разбиране за тях.

Чуждестранните културни институти са свързани с реално осъществени приятелства на творци от различни страни. Допринесли са те да се усетят свободни в общуването си, да пренесат в своята област на дейност популяризирането на създаденото в България. Изградените културни мостове са отворили маршрути в различни посоки. Тук личните спомени, конкретните събития и техните понякога дълговременни отражения, ще дадат материал и за едно възможно продължение на темата. Известни личности, допринесли много за популяризирането на българската култура, са свързани с тези центрове. Тази двуизмерност на културния диалог, осъществяван чрез центровете, подсказва възможност за надграждане на темата в следващия програмен период.

Богатият архив на БНТ, събрал материали от различни десетилетия, също е ценна даденост търсеното съчетание между история и съвременност, да бъде поднесено динамично и атрактивно.

Екип

Екатерина Генова Екатерина Генова Автор
Юрий Дачев Юрий Дачев Автор
Димитър Шарков Димитър Шарков Режисьор
Александър Радоев Александър Радоев Оператор
Георги Георгиев Георги Георгиев Оператор
Константин Димитров Константин Димитров Оператор
Анна Андреева Анна Андреева Оператор