Манолова: Държавата трябва да накара работодателите да си плащат заплатите

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Цялата процедура мина през опитите на Манолова да накара парламента да разгледа темата, внесе законопроект, направена беше комисия.

Мая Манолова: "Стана по най-трудния начин. Но добрата новина е, че след няколко поправки на поправките нещата вече са факт."

Последните промени се случиха на 1 февруари, малко преди края на пленарния ден с промени в закона за платежните инструменти, които препращат към закона за гарантиране на вземанията на работници от фалиращи предприятия. Вече окончателно работниците, които имат да получават заплати, дължими след 1 февруари 2015 година и по отношение на чиито работодатели е започнато производство по несъстоятелност, без всякакви други условия могат да си получат дължимите суми от Фонда за гарантиране на вземанията при фалит на работодателя.

Има тримесечен срок за подаване на заявления. Той започва да тече от обнародването на закона в Държавен вестник, но и в момента могат да е подадат заявленията. Също така, ако са подадени през януари и февруари, заявленията се считат за валидно подадени. По закон те се подават до териториалното поделение на НОИ по местоседалището на работодателя. Бланки се предлагат в териториалните поделения на НОИ, но ще бъде качена и на сайта на омбудсмана. Манолова ще настоява работниците да могат да подават заявления и по местонахождението на предприятието или цеха, в който са работили.

Важно е представянето на приложения, допълнителни документи. Става дума за доказателства за дължимостта на сумите, за които претендира работникът. С такава справка би следвало работниците да разполагат и тя да е издадена от техния работодател. В случай, че работодателят "изчезне", може да се предостави удостоверение от Инспекцията по труда за извършена проверка, могат да представят копие от ведомости за начислени заплати, могат да представят фишове от заплати или други доказателства за дължими суми. С останалите документи НОИ разполага служебно.

По отношение на тези работници, които имат да получават заплати след 1 февруари 2015, но към техния работодател не е започнато производство по несъстоятелност, след 1 април те ще могат да се обърнат към Инспекцията по труда от тяхно име да започне тази процедура срещу фирмата.

Мая Манолова: "Това не решава истинския въпрос, че държавата трябва да накара работодателите да си плащат заплатите. Това е аварийното решение, това е крайното решение. Истинският проблем е с наглите работодатели, с работодатели рецидивисти, като тези в Дупница."

Консултация може да бъде потърсена на двете телефонни линии в институцията на омбудсмана. Телефонът на приемната, специално за случаи с неполучени заплати и нагли работодатели, е 029106955. За по-сложни случаи можете да използвате телефона на началника на отдел "Социални права" към институцията г-жа Венцислава Мирчева - 0895663573.