Местно време - "Без бариери": Как оцеляват хората с рядка болест

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве