Местно време – БНТ2 Благоевград и БНТ Свят – 18 декември 2013

За предаването
Всички броеве