Местно време – по БНТ2 Русе и БНТ Свят – 7 април 2014

За предаването
Всички броеве