Между психоанализата и изкуството

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

На 6 март в Националната художествена академия известният прихоаналитик и психиатър Ален Вание изнесе лекция на тема: „Психоанализа, изкуство, образ. Какво е да гледаш картина (с психоанализата).“ Лекцията е част от програмата на неговото гостуване в България и включва участието му на семинара „Фантазъм, който се проведе на 7 март в СБХ. Заедно с Катрин Вание бяха представени темите „Рисунката в психоанализата на деца“ и „Що се отнася до фантазма“.