Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят

В предаването
Всички броеве