Мястото на медиите в училище и влиянието им върху младите хора

Мястото на медиите в училище и влиянието им върху младите хора
В предаването
Всички броеве
Мястото на медиите в училище и влиянието им върху младите хора. Какво мотивира екипа на младежкото предаване "Свободен час" по Радио Варна?Ще влезем в телевизионното студио на Професионалната гимназия по електротехника и в радиото на училище „Цар Симеон І”.