“На 10 см разстояние” - 30.10.2016

Предаване: Ателие

В предаването
Всички броеве