На опера с БНТ 2

Авторски проект на БНТ Пловдив, който представя операта като най-комплексната сценичнаформа, единство на всички познати художествени средства.

На опера с БНТ 2
За предаването
Всички броеве