Най-съвременните технологии в алтернативната медицина - 24.06.2016

Най-съвременните технологии в алтернативната медицина - 24.06.2016
В предаването
Всички броеве

В предаването ще видите:

Най-съвременните технологии в алтернативната медицина – биорезонансна диагностика дава информация за здравословното състояние на целия организъм.

Очите – прозорец към нашето здраве. Какво разкрива за нас ирисовата диганостика? Алтернативната медицина навлиза и в онкологичното лечение – кои са най-разпространените практики. За важността от пълноценен сън!

Вижте само в часа на "Зелената линейка" – здравното риалити, което лекува!