Найден и законът на естествения подбор (повторение)

В предаването
Всички броеве