(Не)нужна хуманитаристика

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Гости в студиото на „Денят започва“ бяха учителят Емил Джазим, актрисата Йоана Буковска и художникът Недко Солаков, за изразят мнението си за новите учебни планове.

Учителските гилдии и родителите са разбунени около това какво предстои да се случи в средното образование в следствие на вече приетия закон, според който часове по изкуства ще бъдат редуцирани, часовете по философия ще бъдат редуцирани драстично за сметка на гражданското образование. Другият повод за притеснения е съкращаването на част от часовете по чужд език най-вече в езиковите гимназии.

„Визуалните изкуства отсъстват от нашия всекидневен живот. Обучението какво означава съвременно изкуство трябва да стъпи върху това какво означава класическо изкуство и какви са примерите, котио би трябвало евентуално да ти послужат като някаква основа от там нататък да разбереш какво означава съвременно изкуство. Всичко това нещо липсва и е тъжна тази работа“, каза Солаков.

„Аз не казвам, че трябва да има задължително толкова, и толкова часове по музика и изобразително изкуство, те може би трябва да претърпят някакви преобразувания във формите, в които се преподават в момента, ако това е тяхната идея. Но те първо трябва да осигурят един бюджет и една нова система за това тези профилирани клонове в изкуството да имат своите осигурени хорариуми като извънкласни дейности за децата, които искат да ги правят“, каза Буковска.