Никол Чорбанова в "Аз съм..."

Предаване: Аз съм..., 16.12.2017

За предаването
Всички броеве