Никола Бояджиев от Пловдив напуска големия град, за да отглежда животни

Предаване: Бразди, 07.12.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве