Нощни птици, 18 декември 2015

За предаването
Всички броеве