Нощни птици, 23 октомври 2015

За предаването
Всички броеве