Нощни птици, 27 декември 2015

За предаването
Всички броеве