Нощни птици, 4 декември 2015

За предаването
Всички броеве