Първите реформатори от... Х век. Богомилите (повторение)

В предаването
Всички броеве