Още колко паметници на културата ще бъдат унищожени заради неизяснен статут

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве