От какво в по-голяма степен зависи успехът на отделния човек:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве