Откакто свят светува - 24.12.2019г.

За предаването
Всички броеве