Обичаят "Предсватбен четвъртък" в село Полско Косово

В предаването
Всички броеве