Писателите: Палми Ранчев

В предаването
Всички броеве