Планове за Ларгото

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В "Денят започва с култура" надникнахме към куполите, през които ще гледаме надолу към античните останки под Ларгото в столицата. За проекта на това пространство разговаряхме с един от авторите на проекта за остъкляването арх. Христо Генчев-син и арх. Петър Торньов от "Група град". Днес в Столичния общински съвет ще бъде обсъждан и гласуван устройствения план на цялото пространство.

Арх. Генчев каза, че с неговата фирма са се включили в проекта преди два месеца и половина. Те се занимават предимно с остъкления и обличането на сгради в стъкло и метал. От първоначалния проект ще бъде променени няколко неща. Целта на новия проект е да се намали въздействието върху площада. Куполите приличат на три капки вода. Големият купол ще бъде разделен на три по-малки подкупола, така че долното пространство да се запази в неговата цялост, а горе човек да има възможност да обикаля, да се доближава до древна Сердика, да гледа през стъклата. Силно е намалена височината на купола и е премахнат бетонения борд, който в момента е излят около отвора.

Арх. Торньов каза, че е приятно изненадан от решението. Чисто композиционно го намира за добре, намира за много добре факта, че арх. Генчев се опитва да направи връзки, които да направят така, че тези "капки" да позволяват едно придвижване в този площад. За него основния проблем на Ларгото всъщност не е покритието му, разделянето на булевардите, които минават и разделят северната от южната част. За положително той намира факта, че има два място между "капките", които свързват.