Престъпление и изкупление. Стефан Чолаков за обратите в живота си

В предаването
Всички броеве