Проблеми и проекти в Европейския ден на логопедията

В предаването
Всички броеве