Рецепта за култура – 11 октомври 2014

За предаването
Всички броеве