Рецепта за култура – 11 януари 2014

За предаването
Всички броеве