Рецепта за култура – 14 ноември 2015

За предаването
Всички броеве