Рецепта за култура – 14 юни 2014

За предаването
Всички броеве