Рецепта за култура – 14.12.2019

За предаването
Всички броеве