Рецепта за култура – 15.12.2018

За предаването
Всички броеве