Рецепта за култура – 17 май 2014

За предаването
Всички броеве