Рецепта за култура – 20 септември 2014

За предаването
Всички броеве