Рецепта за култура – 27 септември 2014

За предаването
Всички броеве