Рецепта за култура - 21 септември 2013

За предаването
Всички броеве