Рецепта за култура – 22 ноември 2014

За предаването
Всички броеве