Рецепта за култура – 22 юни 2013

За предаването
Всички броеве